Vad vi gör

Vi på Novaterra AB arbetar med planering och projektering av Landskapsarkitektur, Vägar, VA-anläggningar, Ledningssamordning samt Dagvattenutredningar. Vi har också nära samarbete med Geotekniker, El-konsulter, Konstruktörer mm för att kunna erbjuda en genomtänkt helhetslösning. Hela tiden med kunden i fokus!

Våra handlingar är samordnade mellan flera kompetenser för att kunna leverera en kvalitetssäkrad produkt som skapar trygghet och uppfyller kundens förväntningar. 

Vi arbetar främst med att utforma Bostadsområden, Bostadsgårdar, Förskole- och Skolgårdar, utemiljöer kring Vård- och omsorgsboenden, Kontor, Dagvattendammar, samt Parker och Torg. 

Vi arbetar i alla skeden från tidiga utredningar och framtagande av Detaljplaneunderlag fram till Bygghandlingsprojektering. Vi erbjuder också framtagande av Tekniska Markbeskrivningar och Kostnadsuppskattningar.  


Vilka vi är

Vi är måna om att ge ett personligt bemötande där varje kund är värdefull!

Vårt mål är att vara en trygg samarbetspartner där vi gärna är med redan i tidiga skeden så att alla förutsättningar beaktas och utreds för att i slutändan leverera en tilltalande, kvalitetssäkrad, funktionell och hållbar produkt.

På Novaterra AB arbetar idag Dagvattenutredare, Landskapsarkitekter, Väg- och VA-ingenjörer samt Ledningssamordnare. Alla med lång och bred erfarenhet.

Vi har stor vana av att sätta samman arbetsgrupper och samordna flera kompetenser inom mark- och landskapsplanering genom nära samarbeten både inom och utanför kontoret.