Tillbaka till översikten

2020-04-06

Vi hälsar Zandra Lundgren välkommen till Novaterra!

Vår nya kollega Zandra är en VA-projektör med några års erfarenhet som arbetar i alla skeden, med tidiga utredningar och projektering. Hon har arbetat i flera typer av uppdrag inom VA-projektering, dagvattenhantering och dagvattenutredning. Zandra har ett stort intresse för dagvattenhantering och 3D-projektering med erfarenhet från både större och mindre projekt.Tillbaka till översikten