Tillbaka till översikten

2020-02-03

Vi hälsar Robin varmt välkommen!

Nu är vår nya kollega Robin Hessén på plats!
Robin är Landskapsarkitekt med flera års erfarenhet som arbetar både i tidiga skeden med utredningsskisser och i senare skeden med gestaltning och projektering. Han har utformat torgytor samt utemiljöer kring förskolor, skolor och campusområden. Robin har även ett stort intresse för 3D-visualisering och vill vara med i utvecklingen av 3D-projektering för landskapsarkitekter.Tillbaka till översikten