Tillbaka till översikten

2021-09-20

Vi hälsar Jessica varmt välkommen!

Jessica Appelblad är handläggande landskapsarkitekt med några års erfarenhet. Hon arbetar i alla projektskeden och har tidigare erfarenhet från projekt inom bostadsgårdar, förskolegårdar, småhusprojekt och dagvattenanläggning. Hon har även erfarenhet inom 3D/Revit-projektering.Tillbaka till översikten