Tillbaka till översikten

2021-08-16

Tre nya medarbetare!

Vi har den stora glädjen att välkomna Robin Stillesjö, Helena Johansson och Anders Sundman som förstärker vårt team! De arbetar främst med VA-projektering, Gatuprojektering och Ledningssamordning samt Dagvattenhantering. Robin, Helena och Andreas är erfarna personer som kommer att tillföra mycket positivt till vårt erbjudande inom Mark och Landskapsarkitektur.Tillbaka till översikten