LANDSKAP 

 
Clotte Frank Sjöblom
Landskapsarkitekt LAR/MSA, VD
tel: 070 747 0433
epost: clotte@novaterra.se

 


Sofia Bååth
Landskapsarkitekt
tel: 073 545 3260
epost: sofia@novaterra.seRobin Hessén
 - Föräldraledig, åter Jan 2024
Landskapsarkitekt
tel: 070 885 8430
epost: robin@novaterra.se

 
Jessica Appelblad
Landskapsarkitekt LAR/MSA
tel: 076 770 3828
epost: jessica.appelblad@novaterra.se 

  
VA, GATA OCH LSO


Jimmy Jonsson
VA, Dagvattenutredare, LSO
tel: 070 678 3168
epost: jimmy@novaterra.se

 


Zandra Lundgren - Föräldraledig, åter Aug 2024
VA, Dagvattenutredare, LSO,
tel: 072 451 9093
epost: zandra@novaterra.se

  


Jonathan Edholm 
VA, LSO 
tel: 073 907 1305
epost: jonathan@novaterra.seRobin Stillesjö
VA, Gata, LSO
tel: 070 550 4885 
epost: robin.stillesjo@novaterra.se


Helena Johansson
VA, Gata, LSO 
tel: 070 438 5061
epost: helena.johansson@novaterra.se


Andreas Sundman
VA, Gata, LSO
tel: 070 461 6254
epost: andreas.sundman@novaterra.se


Oscar Holm
VA, Gata
tel: 070 224 2829
epost: oscar.holm@novaterra.se


Rodrique Jamous
VA, Gata, LSO
tel: 070 496 7028
epost: rodrique.jamous@novaterra.se