Clotte Frank Sjöblom
      VD / Delägare
      Landskapsarkitekt LAR/MSA
      tel: 070 747 0433
      epost: clotte@novaterra.se


   
      Jimmy Jonsson
      Delägare
      VA-ingenjör, Dagvattenutredare
      tel: 070 678 3168
      epost: jimmy@novaterra.se   
      Sofia Bååth

      Delägare
      Landskapsarkitekt, 3D/Revit
      tel: 073 545 3260
      epost: sofia@novaterra.se


  
      Robin Hessén

      Delägare
      Landskapsarkitekt, 3D/Revit
      tel: 070 885 8430
      epost: robin@novaterra.se 

   
     Zandra Lundgren

     VA-ingenjör, Dagvattenutredare, Civil 3D
     tel: 072 451 9093
     epost: zandra@novaterra.se